Ден на отворени врати в СУ „Христо Ботев“

Ден на отворени врати

Публикувано в Без категория | Вашият коментар

Организация на учебния процес в епидемиологична обстановка – мнението на родителите

Анкета

Публикувано в Без категория | Вашият коментар

Откриване на учебната 2020/2021 година

Уважаеми ученици и родители,

Ръководството на СУ „Христо Ботев“ Ви уведомява, че откриването на тази учебна година ще бъде съобразено с епидемиологичната обстановка. Спазването на  изискванията на здравните власти налага посрещането на класовете да се извърши по график.

Час Клас Място
09:30 Va Двора на училището
09:30 Vб Двора на училището
08:30 a Стая № 15
08:30 б Стая № 03
08:30 VІІa Стая № 21
08:30 VІІб Стая № 04
09:30 VІІІa Двора на училището
09:30 VІІІб Двора на училището
10:30 ІХa Стая № 29
10:30 ІХб Стая № 32
10:30 Хa Стая № 02
10:30 Хб Стая № 30
10:30 ХІa Стая № 07
10:30 ХІб Стая № 25
09:30 ХІІa Двора на училището
09:30 ХІІб Двора на училището

Предварително Ви благодарим за проявеното разбиране и отговорно отношение към създалата се обстановка. 

Публикувано в Без категория | Вашият коментар

ГОТОВИ ЛИ СМЕ ЗА УЧЕБНАТА ГОДИНА?

Публикувано в Без категория | Вашият коментар

ПРАВИЛА за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет

Публикувано в Без категория | Вашият коментар

История на българското образование

Публикувано в Без категория | Вашият коментар

График за определяне на годишна оценка на учениците в самостоятелна форма на обучение

Публикувано в Без категория | Вашият коментар

Дистанционна работа по кариерно ориентиране

Уважаеми ученици, уважаеми родители,

Предвид създалата се обстановка и невъзможност за групови и индивидуални обучения и консултации в центъра, предлагаме възможност на всеки от вас да се свърже тук на лично съобщение и да получи възможност за консултация или отговор на въпросите си относно:
– възможности за обучение след 7 клас
– кандидатстване във ВУЗ
-определяне на интереси, способности, нагласи, ценности
На ваше разположение предлагаме и линк към Националния портал за кариерно ориентиране, където може да откриете полезни за вас инструменти и информация:
https://orientirane.mon.bg/
Тези които желаят да попълнят въпросника могат да се регистрират. След попълването да се свържат с нас тук, за да отворим и втори доклад, който дава по- детайлна информация и обратна връзка.

Публикувано в Без категория | Вашият коментар

Подкрепа на деца в извънредна ситуация – за родители

Публикувано в Без категория | Вашият коментар

Уважаеми родители,

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.

Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.

Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.

Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.

Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.

Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.

Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.

За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:

•Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;

•Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;

•Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;

•Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;

Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:

• Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.

•Насърчавайте детето да бъде активно.

•Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.

•Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ

•Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.

•Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.

Публикувано в Без категория | Вашият коментар