Училищен план-прием за учебната 2023/2024 година

За предстоящата учебна 2023/2024 година в СУ „Христо Ботев“ град Белоградчик училищният план-прием в V клас, е както следва:

  • брой паралелки – 2 /две/
  • максимален брой ученици във всяка паралелка – 26 /двадесет и шест/;
  • форма на обучение – дневна.