Мултидисциплинарен открит урок на тема: „Как да изразим емоции и чувства чрез музика и картини. Емоционална интелигентност“

На 01.03.2024 година в СУ „Христо Ботев“ град Белоградчик бе проведен мултидисциплинарен открит урок на тема: „Как да изразим емоции и чувства чрез музика и картини. Емоционална интелигентност“. Урокът бе проведен с ученици съвместно с 6а и 12а клас. Часът бе компилация от изобразително изкуство и техники на философското познание – профилирана подготовка. Бяха демонстрирани междупредметни връзки между изобразително изкуство, философия, психология и музика.

Учениците не бяха подредени в традиционна класна стая. Те седяха на заседателна маса едни срещу други, а не „малки“ срещу „големи“.

Урокът започна с представяне на участниците в него, след което бе проведена „енергизираща игра“ с цел сближаване на учениците от двата класа.

Учениците „рисуваха“ своите емоции, породени от различни стилове музика. Работиха в екип под съпровод на поп, народна, класическа и рок музика. Използваха различни техники на рисуване – графичен молив, флумастери, цветни моливи, син химикал. 

Индивидуалните рисунки, с изразените емоции, породени от различните стилове музика, бяха подредени в общо пано, отразяващо емоцията в класната стая.

В частта техники на философското познание се припомниха видовете емоционална интелигентност, типовете характери, категориите красиво, естетично и неговото проявление в изкуството. Проявите на различните видове емоции и тяхното визуализиране обобщиха понятието емоционална интелигентност.

Преподавателите, които водеха урока бяха старши учител Лили Дочева, главен учител Виолета Младенова и педагогически съветник Мирослава Чавдарова.

Гости на урока бяха директора и заместник-директора на училището.

Публикувано в Без категория | Вашият коментар

Проект „Модернизиране на професионалното образование и обучение“

Основната цел на проекта e да подпомогне адаптирането на професионалното образование и обучение спрямо динамиката на пазара на труда и да подкрепи развитието на уменията за професиите на настоящето и бъдещето. Специфичните цели на процедурата са: ­ Модернизиране на ПОО спрямо динамиката на пазара на труда чрез съвместна работа между училища и други доставчици на ПОО, бизнеса и други институции; ­ Повишаване на уменията и компетентностите на педагогическите специалисти по професионална подготовка и на учениците в системата на професионалното образование и обучение в партньорство с бизнеса; ­ Повишаване привлекателността на професионалното образование и обучение.

https://www.facebook.com/profile.php?id=61555871161321

Няма налично описание на снимката.
Публикувано в Без категория | Вашият коментар

Дипломиране на зрелостниците

Уважеими зрелостници,

на 21.06.2023 г. от 14:30 ч. ще бъдат официално връчени дипломите за средно образование.

Публикувано в Без категория | Вашият коментар

Уважаеми зрелостници,
Уведомяваме Ви, че разглеждането на изпитните работи, за тези които желаят да видят сканираните си и оценени изпитни работи от ДЗИ, се извършва на място в СУ „Христо Ботев“ на сайта: results12.mon.bg на 12.06.2023 г. от 8:00 ч. до 14:30 ч. и на 14.06.2023 г. в период от 8:00 ч. до 14:30 ч.

Влизането става с акаунта на училището, като достъпът ще се осъществява само от лице от училищната зрелостна комисия.

Публикувано в Без категория | Вашият коментар

Спазване на здравно осигурителните задължения

Абитуриентите плащат сами здравните си вноски

Публикувано в Без категория | Вашият коментар

Отбелязване на Трети март с поздрав от учениците на СУ „Христо Ботев“ град Белоградчик

Ученици от училище СУ „Христо Ботев“ град Белоградчик под вещото ръководство на техния преподавател по литература Никол Такова – поздравяват всички българи с рецитал по случай: Трети март – Националния празник на България. Петокласниците и шестокласниците рецитират с патриотизъм и преклонение прекрасното Вазово стихотворение „Опълченците на Шипка“. https://drive.google.com/file/d/1whYspISGrP0KNQO30sz49qFQWX3-Wq74/view?usp=sharing

Публикувано в Без категория | Вашият коментар

„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

През тази учебна година Средно училище „Христо Ботев“  град Белоградчик се включи в Проект BG05M2OP001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

Проектът има за цел да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвидените дейности са пряко свързани с преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID-19 и са свързани с техническото обезпечаване на образователната система и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда, които са определени на база необходимостта от краткосрочното им изпълнение. Важен приоритет е пълното осигуряване на достъп за всички ученици до виртуална класна стая в условията на продължителна пандемия. Чрез проекта образователната система следва да осигури равни условия за всички ученици за развитие на дигитална грамотност и качествено обучение по всички предмети за всички образователни етапи.

До момента по Дейност 1 на проекта сме получили 26 броя лаптопи за ученици, 13 броя таблети за ученици, 10 броя лаптопи за учители и 1 шкаф за зареждане на лаптопи, които са доставени в училището.  Получената техника е предоставена за ползване на учители и ученици за обучение в ОРЕС.

Публикувано в Без категория | Вашият коментар

Клуб „Млади възрожденеци“

Младите възрожденци от клуба при СУ „Христо Ботев” в гр.Белоградчик с ръководител г-жа Соня Петрова са сред най-активните участници в инициативите на Общобългарския комитет „Васил Левски”. С ентусиазъм и вдъхновение тази година те се включиха в Националния ученически конкурс за авторска приказка „Вълшебството на буквите” .

Виктория Василева от V клас- спечели втора награда за приказка – изразяваща се в грамота, плакет и парична награда.

Приказка за Кирил и Методий

Александра Петрова от V клас – грамота за участие и плакет с инициалите на името и.

Награждаване

Публикувано в Без категория | Вашият коментар

План – прием след 7 клас

Публикувано в Без категория | Вашият коментар

Ден на отворени врати в СУ „Христо Ботев“

Ден на отворени врати

Публикувано в Без категория | Вашият коментар