Клуб „Млади възрожденеци“

Младите възрожденци от клуба при СУ „Христо Ботев” в гр.Белоградчик с ръководител г-жа Соня Петрова са сред най-активните участници в инициативите на Общобългарския комитет „Васил Левски”. С ентусиазъм и вдъхновение тази година те се включиха в Националния ученически конкурс за авторска приказка „Вълшебството на буквите” .

Виктория Василева от V клас- спечели втора награда за приказка – изразяваща се в грамота, плакет и парична награда.

Приказка за Кирил и Методий

Александра Петрова от V клас – грамота за участие и плакет с инициалите на името и.

Награждаване

Публикувано в Без категория | Вашият коментар

План – прием след 7 клас

Публикувано в Без категория | Вашият коментар

Ден на отворени врати в СУ „Христо Ботев“

Ден на отворени врати

Публикувано в Без категория | Вашият коментар

Организация на учебния процес в епидемиологична обстановка – мнението на родителите

Анкета

Публикувано в Без категория | Вашият коментар

Откриване на учебната 2020/2021 година

Уважаеми ученици и родители,

Ръководството на СУ „Христо Ботев“ Ви уведомява, че откриването на тази учебна година ще бъде съобразено с епидемиологичната обстановка. Спазването на  изискванията на здравните власти налага посрещането на класовете да се извърши по график.

Час Клас Място
09:30 Va Двора на училището
09:30 Vб Двора на училището
08:30 a Стая № 15
08:30 б Стая № 03
08:30 VІІa Стая № 21
08:30 VІІб Стая № 04
09:30 VІІІa Двора на училището
09:30 VІІІб Двора на училището
10:30 ІХa Стая № 29
10:30 ІХб Стая № 32
10:30 Хa Стая № 02
10:30 Хб Стая № 30
10:30 ХІa Стая № 07
10:30 ХІб Стая № 25
09:30 ХІІa Двора на училището
09:30 ХІІб Двора на училището

Предварително Ви благодарим за проявеното разбиране и отговорно отношение към създалата се обстановка. 

Публикувано в Без категория | Вашият коментар

ГОТОВИ ЛИ СМЕ ЗА УЧЕБНАТА ГОДИНА?

Публикувано в Без категория | Вашият коментар

ПРАВИЛА за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет

Публикувано в Без категория | Вашият коментар

История на българското образование

Публикувано в Без категория | Вашият коментар

График за определяне на годишна оценка на учениците в самостоятелна форма на обучение

Публикувано в Без категория | Вашият коментар

Дистанционна работа по кариерно ориентиране

Уважаеми ученици, уважаеми родители,

Предвид създалата се обстановка и невъзможност за групови и индивидуални обучения и консултации в центъра, предлагаме възможност на всеки от вас да се свърже тук на лично съобщение и да получи възможност за консултация или отговор на въпросите си относно:
– възможности за обучение след 7 клас
– кандидатстване във ВУЗ
-определяне на интереси, способности, нагласи, ценности
На ваше разположение предлагаме и линк към Националния портал за кариерно ориентиране, където може да откриете полезни за вас инструменти и информация:
https://orientirane.mon.bg/
Тези които желаят да попълнят въпросника могат да се регистрират. След попълването да се свържат с нас тук, за да отворим и втори доклад, който дава по- детайлна информация и обратна връзка.

Публикувано в Без категория | Вашият коментар