Съобщение

Заседание на Обществен съвет съобщение

Публикувано в Без категория | Коментирайте

Покана

ПОКАНА

ЗА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗБОР НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

          На 21.12.2016 г. /сряда/, от 17.00 ч. в класните стаи на паралелките в СУ „Христо Ботев“, гр.Белоградчик ще се проведе родителска среща при следния ДНЕВЕН РЕД:

  1. Запознаване с Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.
    2. Избор на двама представители на родителите от паралелка и един резервен представител, които да участват в избора на членове на обществен съвет на СУ „Христо Ботев“, гр. Белоградчик.
    3. Провеждане на събрание на родителите, в което участват избраните по т. 2. – в стая №9 в училището.
    4. Начинът за избиране и функциите на обществения съвет са регламентирани в чл. 266-269 на Закона за предучилищно и училищно образование, както и на адрес:http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp….

Очакваме Ви!
С уважение,
Цецка Нешева
Директор на СУ „Христо Ботев“,

гр.Белоградчик

 

Публикувано в Без категория | Коментирайте

Откриване на новата учебна година

Ръководството на СУ „Христо Ботев” гр. Белоградчик
най-учтиво Ви кани на тържество по повод
откриване на учебната година
на 15.09.2016 г. от 10 часа.

Публикувано в Без категория | Коментирайте

Конкурс „Най-добра коледна украса“

Месец декември е изпълнен с радостни емоции – предстоят светли празници и най-вече дългоочакваната ваканция.

В СОУ „Христо Ботев“ бе проведена традиционна коледна надпревара за най-добре украсена класна стая.

Включиха се ученици от всички класове от 5 до 12 клас. В продължение на седмица те изработваха, лепяха, рисуваха различни коледни играчки. Акцента бе върху използването на отпадъчни и естествени материали – капачки, ел. крушки, стари дискове, шишарки и много други.

На 21.12. 2015 година комисия в четиричленен състав оцени труда на децата. Класирането в прогимназиален етап:

І място – VІ а клас,

ІІ място – VІ б клас и VІІ б клас,

ІІІ място – VІІІ а клас.

Класирането в гимназиален етап:

І място  – ХІ клас,

ІІ място  – Х а клас,

ІІІ място – ІХ а клас.

 

Публикувано в Без категория | Коментирайте

Седмично разписание

Публикувано в Без категория | Коментирайте

Колектив

Публикувано в Без категория | Коментирайте